Collection: Russysk

Russysk is de meast sprutsen Slavyske taal. De oarsprong giet werom nei âlde Slavyske minsken dy't yn East-Europa wennen. Hjoed-de-dei is it de offisjele taal fan Ruslân en wurdt ek sprutsen yn ferskate buorlannen. Mear as 250 miljoen minsken sprekke Russysk. Dizze taal brûkt it Syrillyske alfabet, dat ferskilt fan it Latynske dat yn it Ingelsk brûkt wurdt. Under oare Slavyske talen binne it Oekraynsk en Wyt-Russysk it meast lykend op Russysk. Alle trije hawwe wurdskat en grammatika mienskiplik, wat harren in bytsje oer en wer te begripen makket.

7 products