Collection: Noarsk

Noarsk is de offisjele taal fan Noarwegen, lein yn Noard-Europa. Mei woartels yn de Noard-Dútske taalgroep, ûntstie út it Ald-Noarsk dat troch de Wytsings sprutsen waard. Hjoed-de-dei sprekke sa'n 5 miljoen minsken Noarsk. Nijsgjirrich is dat Noarwegen twa offisjele skreaune foarmen hat: Bokmål en Nynorsk. Beide wurde brûkt yn it iepenbier bestjoer, skoallen en media. De taal dy't it meast liket op it Noarsk is Deensk, ticht neifolgjend troch Sweedsk. Alle trije talen dielen in protte wurden en faak kinne sprekken elkoar begripe, benammen yn skreaune foarm.

22 products