Collection: Deensk

Deensk is in Noard-Germaanske taal, foaral sprutsen yn Denemarken. Mear as 5 miljoen minsken brûke it as harren haadtaal. De woartels binne ferbûn mei Aldnoarsk, dielt mei oare Skandinavyske talen. Troch de tiid hinne hat Deensk him ûntwikkele en naam syn eigen foarm oan. Hjoed-de-dei brûkt it it Latynske alfabet mei ekstra letters. De taal dy't it meast op Deensk liket, is Noarsk, benammen de Bokmål-fariant. Deenske en Noarske sprekkers begripe elkoar faak, om't de talen in soad wurden en grammatika-regels diele. Bûten Denemarken kin men ek Deensk hearre yn Grienlân en op de Faeröer. Deenske kultuer en literatuer hawwe de wrâld ferrike, wat it in taal fan wrâldbelang makket.

16 products