Collection: Finsk

Finsk is in unike taal út Noard-Europa. It wurdt foaral yn Finlân sprutsen. Yn tsjinstelling ta in protte Europese talen, komt it net út de Latynske of Germaanske famyljes. Ynstee dêrfan is it diel fan de Uralyske famylje, dy't ek talen út dielen fan Ruslân en Hongarije befettet. Hjoed-de-dei sprekt sawat 5 miljoen minsken Finsk, foaral yn Finlân. Der binne ek wat sprekkers yn Sweden en Ruslân. De taal dy't it measte op it Finsk liket, is Estlânsk, sprutsen yn Estlân. Se diele in protte wurden en grammatikaregels. As je Finsk leare, is it wat makliker om Estlânsk te begripen.

9 products