Collection: Japansk

Japansk is de taal fan Japan, in eilân nasje yn East-Azië. De oarsprong is âld, mar wêr't it krekt wei komt is net dúdlik. It wurdt sprutsen troch sa'n 125 miljoen minsken, meast yn Japan. It skrift kombinearret Sineeske tekens, "kanji" neamd, mei twa lettergrepige skriften, "hiragana" en "katakana". Alhoewol't Japansk unyk is, binne de Ryūkyū-talen, sprutsen op de Ryūkyū-eilannen fan Japan, it tichtstby. Lykwols, se binne genôch ferskillend om as aparte talen beskôge te wurden. Japansk hat wurden út oare talen opnommen, benammen út it Sineesk en Ingelsk, mar it bliuwt unyk yn grammatika en útspraak.

4 products