Collection: Faeröersk

De Faeröerske taal, of "føroyskt", is in Noard-Germaanske taal. It hat syn woartels út it Aldnoarsk, de taal fan de Wytsings. It wurdt foaral sprutsen op de Feroar Eilannen, dy't tusken Noarwegen en Yslân lizze. Sawat 50.000 minsken sprekke Faeröersk. Hoewol't it him iuwenlang apart ûntwikkeld hat, is Feroears it tichtst by it Yslândsk. Beide talen hawwe in protte eigenskippen fan it Aldnoarsk behâlden. Lykwols hawwe se ek har eigen unike karakteristiken ûntwikkeld. Ofsjoen fan harren oerienkomsten, kinne moderne Feroearske en Yslândse sprekkers elkoar net altyd maklik begripe.

1 product