Produktserie: Polska

Polska är ett slaviskt språk, med ursprung från de slaviska stammarna som bodde i Centraleuropa. Idag är det det officiella språket i Polen och talas av över 40 miljoner människor. Det polska alfabetet baseras på det latinska skriftsystemet men innehåller speciella bokstäver. Bland de slaviska språken är tjeckiska och slovakiska de som mest liknar polska. Talande av dessa tre språk kan ofta förstå varandra till viss del på grund av delad ordförråd och grammatiska strukturer.

10 produkter