Produktserie: Ungerska

Ungerska är ett unikt språk från Centraleuropa. Det kommer från Ungern, ett land känt för sin rika historia och traditioner. Till skillnad från de flesta europeiska språk är ungerskan inte besläktad med de latinska eller germanska familjerna. Istället tillhör den den finsk-ugriska gruppen, vilket gör finska och estniska till dess närmaste släktingar. Men dessa språk är fortfarande mycket olika varandra. Idag talas ungerska av cirka 13 miljoner människor, främst i Ungern, men också i delar av Rumänien, Slovakien och andra grannländer. Det ungerska alfabetet har några speciella bokstäver, och språkets struktur skiljer sig från många europeiska tungomål.

8 produkter