Produktserie: Japanska

Japanska är språket i Japan, en ö-nation i Östasien. Dess rötter är gamla, men dess exakta ursprung är oklart. Det talas av cirka 125 miljoner människor, mestadels i Japan. Skriftsystemet kombinerar kinesiska tecken, kallade "kanji", med två stavelseskrifter, "hiragana" och "katakana". Även om japanska är unikt, är Ryukyuanska språken, talade på Ryukyuöarna i Japan, dess närmaste släktingar. De är dock tillräckligt skilda för att anses vara separata språk. Japanska har tagit upp ord från andra språk, särskilt från kinesiska och engelska, men det förblir distinkt i grammatik och uttal.

4 produkter