Collectie: Zweeds

Zweeds is een Noord-Germaanse taal, geworteld in het Oudnoords. Het ontstond in Zweden en delen van Finland. Vandaag de dag spreken ongeveer 10 miljoen mensen Zweeds, voornamelijk in Zweden en delen van Finland. De taal is in de loop van de tijd geëvolueerd, beïnvloed door andere talen zoals Duits en Frans. Noors en Deens lijken het meest op Zweeds. Ze ontwikkelden zich naast elkaar en hebben veel overeenkomsten. In feite kunnen Zweden, Noren en Denen elkaar vaak verstaan wanneer ze hun moedertaal spreken vanwege deze gelijkenissen.

27 producten